Акредитиви

Акредитив – договір, що містить зобов'язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені зобов'язаний виконати платіж на користь бенефіціара або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж, проти документів, відповідних умовам акредитива. Акредитив є угодою, відокремленою від договору купівлі-продажу або іншого документа, який має силу договору, на якому він базується.

Переваги використання акредитивної форми розрахунків для покупця:

 • платіж здійснюється тільки після повного виконання продавцем своїх зобов'язань з відвантаження товару / виконання робіт / надання послуг;
 • акредитив дозволяє уникнути передоплату;
 • гарантується ретельна перевірка всіх документів на відвантаження банком;
 • можливість продемонструвати свою платоспроможність перед продавцем, що має велике значення при укладанні угод з новими партнерами;
 • гарантія, що продавець не отримає оплату за товар / роботи / послуги до тих пір, поки не виконає умов контракту на поставку товару / виконання робіт / надання послуг.

Переваги використання акредитивної форми розрахунків для продавця:

 • гарантується оплата, так як відповідальність за платіж лежить не на покупцеві, а на його банку;
 • оплата здійснюється відразу ж після надання банку документів, що відповідають умовам акредитива;
 • впевненість в отриманні платежу незалежно від покупця, якщо продавець виконає всі умови акредитива;
 • при посередницьких операціях трансферабельний (переказний) акредитив спрощує виконання поставки.

Види акредитивів:

 • покритий – акредитив, для здійснення платежів за яким завчасно бронюються кошти платника в повній сумі на окремому рахунку в банку-емітенті або у виконуючому банку;
 • непокритий – акредитив, оплата за яким (якщо тимчасово немає коштів на рахунку платника) гарантується Банком-емітентом за рахунок банківського кредиту. Надання такого акредитива можливе тільки після надання Банку відповідного ліквідного забезпечення;
 • безвідкличний акредитив – акредитив, який не може бути змінений або анульований банком-емітентом без згоди підтверджуючого банку (якщо такий є) і бенефіціара;
 • відкличний акредитив – акредитив, який може бути змінений або анульований банком-емітентом без попереднього повідомлення бенефіціара;
 • резервний акредитив – це акредитив, виконання якого відбувається тільки у разі невиконання заявником зобов'язань за контрактом, зазначеним у заяві на акредитив;
 • трансферабельний (переказний) акредитив – це акредитив, за яким бенефіціар (перший бенефіціар) може просити банк, уповноважений платити, перевести частину суми акредитива на користь іншого (інших) бенефіціара (бенефіціарів). Акредитив може бути переказним, тільки якщо він прямо позначений банком-емітентом як «Трансферабельний» (переказний).

СХЕМА ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКОГО АКРЕДИТИВУ

акредитиви - схема (ПАТ


Після укладення контракту (1) на поставку товарів (виконання робіт, надання послуг), в якому в якості форми розрахунків передбачено документарний акредитив, покупець (наказодавець по акредитиву) звертається в обслуговуючий банк із заявою на відкриття акредитива (2). Основні умови акредитива, як правило, обумовлюються в контракті (1).

Одночасно із заявою покупець надає в банк грошове покриття на суму акредитива (виконує бронювання коштів). При необхідності покупець може звернутися в банк з проханням відкрити акредитив з наданням відстрочки покупцеві для перерахування покриття. При укладанні з банком договору на відкриття такого акредитива (договір на відкриття непокритого акредитива) грошове покриття надається в банк відповідно з обумовленим графіком, але не пізніше терміну настання платежу за акредитивом.

Після отримання від наказодавця (покупця) всіх необхідних документів та укладення договору банк покупця (банк-емітент) відкриває акредитив (3) – направляє відповідне повідомлення в банк продавця. Банк продавця (авізуючий банк) повідомляє про відкриття акредитива продавцю (бенефіціару) (3).

Після отримання повідомлення про відкриття акредитива бенефіціар (продавець) виконує відвантаження товару (виконання робіт, надання послуг) (4). Для отримання оплати за відвантажений товар продавець надає пакет документів (5), зазначених в акредитиві, в авізуючий банк. Авізуючий банк залежно від умов акредитива може бути або уповноважений здійснити оплату за акредитивом (5), або повинен переслати надані документи в банк-емітент.

Після перевірки документів банк здійснює оплату за акредитивом (6). Якщо документи оформлені з порушенням умов акредитива, оплата проводиться за попередньою згодою покупця. Якщо ж надані документи оформлені у повній відповідності з умовами акредитива, оплата по акредитиву проводиться банком незалежно від думки покупця і умов надання їм грошового покриття за акредитивом.
Після проведення платежу по акредитиву документи, що раніше надійшли від продавця, передаються покупцеві.


 

Дмитренко Євгеній Олександрович
начальник Сектору документарних операцій та торгового фінансування
(044) 500-06-90, (095) 718-55-07