Гарантії

Гарантія – це спосіб забезпечення виконання зобов'язань, відповідно до якого банк-гарант приймає на себе грошове зобов'язання перед бенефіціаром (оформлене в письмовій формі або у формі повідомлення) сплатити кошти за принципала у разі невиконання останнім своїх зобов'язань у повному обсязі або їх частини у разі пред'явлення бенефіціаром вимоги та дотримання всіх вимог, передбачених умовами гарантії.

За допомогою гарантії Ви зможете:

Види банківських гарантій:

Схеми, при використанні яких підприємство може значно збільшити товарообіг і убезпечити свої розрахунки:


СХЕМА ЗАСТОСУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ГАРАНТІЇ

Покупець товару зацікавлений у купівлі товару з відстрочкою оплати, а продавець - у збереженні ринків збуту. Продавець готовий поставляти товар з відстрочкою оплати (товарний кредит), але вимагає додаткових гарантій оплати. Вирішенням питання в даному випадку і виступає використання банківської гарантії.

Після укладення контракту (1), що передбачає поставку товару на умовах подальшої оплати, покупець (принципал) звертається в банк (як правило, обслуговуючий) з проханням надати банківську гарантію оплати і надає в банк пакет необхідних документів (2).

Банк видає на користь продавця (бенефіціар по гарантії) банківську гарантію (3), що містить зобов'язання банку оплатити бенефіціару певну суму грошових коштів у разі невиконання покупцем своїх зобов'язань з оплати поставленого товару. Банківська гарантія пересилається бенефіціару напряму або через його обслуговуючий банк.

Після отримання банківської гарантії продавець робить поставку товару (робіт, послуг) (4). При настанні обумовлених у контракті термінів покупець виконує оплату поставленого товару. У разі неплатежу постачальник пред'являє вимогу платежу по гарантії банку-гаранту, який після перевірки заявленої на відповідність умовам гарантії вимоги, виплачує бенефіціару (постачальнику) необхідну суму.

Аналогічним чином можуть забезпечуватися інші контрактні зобов'язання: з поставки товару, з повернення авансового платежу в разі непостачання, з гарантійного обслуговування поставленого обладнання і т.д.
 


Дмитренко Євгеній Олександрович
начальник Сектору документарних операцій та торгового фінансування
(044) 500-06-90, (095) 718-55-07