Кредити для малих і середніх підприємств (МСП) за програмами Німецько-Українського фонду (НУФ)

ПАТ «Банк Національний кредит» у рамках співпраці з Німецько-Українським фондом пропонує малим та середнім підприємствам (МСП), що відповідають вимогам цільових програм НУФ, програми кредитування на більш сприятливих умовах у порівнянні з умовами, що склалися на ринку.

Німецько-Український фонд (НУФ) – некомерційна державна кредитна організація, яка надає позики малому та середньому бізнесу через посередництво відібраних українських банків-партнерів.

Наглядова Рада Німецько-Українського фонду затвердила «Банк Національний кредит» у статусі банка-партнера. Банк отримав право брати участь у всіх діючих і перспективних програмах і проектах НУФ.


У рамках співпраці передбачено участь Банку в наступних проектах Фонду:

 • мікрокредитування;
 • рефінансування заходів підтримки системи кредитування у сільській місцевості (надання пільгових кредитів підприємствам, розташованим у сільській місцевості);
 • кредитування ММСП (мікро-, малих та середніх підприємств) за пріоритетними галузевими напрямками: сільське господарство (в тому числі, рибництво та садівництво), харчова промисловість, малі готелі, зелений туризм, ресторани та заклади громадського харчування, легка промисловість, проекти, пов’язані з енергоефективністю та енергозбереженням, підвищенням продуктивності праці та створенням робочих місць у слабкорозвинених/депресивних регіонах.

 
Стислий загальний опис програми чи проекту:

На сьогоднішній день Банк пропонує укладення договорів за умовами програми мікрокредитування – найбільшого за обсягами проекту Фонду з мінімальними обмеженнями для ММСП.

Позичальники:

 • Фізичні особи-підприємці (ФОП);
 • Мікропідприємства (не більше ніж 20 постійних працівників);
 • Малі підприємства (не більше ніж 250 постійних працівників);
 • Середні підприємства (не більше ніж 500 постійних працівників), акціонерами яких є німецькі середні спільні підприємства-партнери, частка яких у статутному фонді позичальника складає 30-70%.

Призначення кредиту:

 • Фінансування виробництва, сфери послуг, сільського господарства, торгівлі (тільки для ФОП та мікропідприємств).

Валюта кредиту:

 • Євро, гривня.

Максимальний розмір кредиту:

 • €25 000 (для ФОП та мікропідприємств);
 • €100 000 (для малих підприємств);
 • €250 000 (для середніх підприємств, в яких участь у капіталі німецького спільного підприємства складає 30-70%).

Процентні ставки:

Валюта кредиту Умови:
UAH Для кредитів на 1 рік і довгострокових кредитів в перший рік кредитування встановлюється фіксована процентна ставка:
28%
від 13 до 36 місяців встановлюється змінювана процентна ставка: від 13 до 60 місяців встановлюється змінювана процентна ставка:
UIRD (12 місяців) + 8% річних UIRD (12 місяців) + 9% річних
     
EURO до 1 року (включно) до 3 років (включно) до 5 років (включно)
9,5% 10,5% 11,5%

Максимальний термін кредиту:

 • 3 роки (для фінансування обігового капіталу);
 • 5 років (для фінансування інвестицій в основні засоби).

Загальні вимоги до позичальників:

 • стабільний бізнес (принаймні за останні 3 місяці);
 • досвід ведення бізнесу у своїй сфері діяльності;
 • адекватна платоспроможність, підтверджена даними фінансово-економічного аналізу;
 • наявні відповідні документи про реєстрацію, патенти, ліцензії тощо;
 • вік клієнта (представника) не менше 21 та не більше 65 років з урахуванням строку погашення кредиту (ця вимога не є обов’язковою у разі, якщо фінансовим поручителем є платоспроможна фізична особа, яка відповідає вказаному обмеженню, з урахуванням строку поручительства).

Комісії та платежі:

 • разова комісія – 1,99% від суми кредиту.


 

Карта відділень і терміналів

Вимоги до забезпечення кредиту та необхідності його страхування:

Забезпечення:

 • нерухоме або рухоме майно, майнові права;
 • порука, гарантія.
Страхування:
 • Страхування заставного майна здійснює позичальник за власний рахунок у страховій компанії, акредитованій банком.
Контактна інформація:
 • +38 (044) 500-06-97
 • 0 800 602 602.
Банки-партнери НУФ
Програми НУФ

Гаряча лінія
0 800 602 602