Структура акціонерного капіталу ПАТ "Банк Національний кредит"


Інформація про власників істотної участі в Банку

Учасники банку Особи, які опосередковано
володіють істотною часткою
Взаємозв'язки між учасниками банку та особами,
які опосередковано володіють істотною часткою
найменування юридичної особи / прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи
відсоток у статутному капіталі
Оністрат Андрій Аркадійович 30,4373 - -


Схематичне зображення структури власності Банку станом на 22.01.2015

Назва акціонера Відсоток участі у статутному капіталі
Товариство з обмеженою відповідальністю "АСКАНІЯ ГРУП" 7,6007
Товариство з обмеженою відповідальністю "АСКАНІЯ-ТРЕЙДІНГ" 7,4665
Товариство з обмеженою відповідальністю "АМАРА" 7,4665
Товариство з обмеженою відповідальністю "БАРТА ЛТД" 7,4662
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАСК-брокер" 0,0001