БНК Клієнт-Банк для Win OS
БНК Клієнт-Банк для Mac OS
Мобільний банкінг для Android та iOS
Рус Укр Eng

Операції з цінними паперами

Операції з цінними паперами

Торговець цінними паперами

ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» здійснює комплексне брокерське обслуговування на ринку цінних паперів. У рамках укладених договорів клієнтам надається можливість здійснювати повний спектр операцій на біржовому та позабіржовому ринках, а також організація і розміщення випусків цінних паперів, а саме:
 • консультації клієнтів щодо випусків цінних паперів;
 • організація випусків цінних паперів (підготовка документів і реєстрація в НКЦПФР випусків цінних паперів);
 • розміщення цінних паперів на первинному ринку (з можливістю викупу цінних паперів банком);
 • послуги зберігача цінних паперів;
 • підтримка вторинного ринку цінних паперів;
 • послуги платіжного агента (виплата купонного доходу і погашення цінних паперів).

Зберігач цінних паперів

ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» надає повний спектр депозитарних послуг зберігача цінних паперів:
 • відкриття та ведення рахунку у цінних паперах;
 • прийом та відповідальне зберігання цінних паперів;
 • облік переходу прав власності на цінні папери за розпорядженням клієнта;
 • забезпечення належних умов зберігання, обліку та реєстрації цінних паперів, переданих у заставу або обтяжених іншими зобов’язаннями на рахунках у цінних паперах;
 • обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;
 • одержання доходу по цінних паперах з подальшим його перерахуванням на грошові рахунки клієнтів;
 • поставка цінних паперів проти оплати;
 • виконання угод, що укладаються на організованому ринку цінних паперів;
 • представницькі та інформаційні послуги;
 • надання інших депозитарних послуг, передбачених чинним законодавством України;
 • обслуговування переводу випуску цінних паперів з документарної форми існування в бездокументарну форму існування.


Контакти:

Телефон: (044) 486-88-25

Височанська Анна Василівна (внутр. 1154)
e-mail: VysochanskaAV@bnk.ua

Климчук Марина Миколаївна (внутр. 1152)
e-mail: KlimchukMM@bnk.ua