Інтернет БНК Клієнт-Банк
БНК Клієнт-Банк для мого пристрою
Рус Укр Eng

Документи для оформлення

Документи на відкриття вкладних (депозитних) рахунків підприємств

Документи на відкриття вкладних (депозитних) рахунків підприємств, надання яких передбачено Інструкцією "Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті", затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, особисто подають до банку особи, які мають право першого та другого підписів.

Для відкриття депозитного рахунку юридичній особі необхідно надати:
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідченої нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію (крім бюджетних установ та організацій);
 • копію належним чином зареєстрованого установчого документу (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення), засвідченої органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають; копії довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідченої нотаріально або органом, який видав довідку, чи підписом уповноваженого працівника банку; копії документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідченої органом, який видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку; копію наказу про призначення першого керівника або протокол зборів засновників з рішенням про обрання першого керівника, що має право діяти від імені організації без доручення (завірену підписом першого керівника й печаткою підприємства); копії документів, що підтверджують повноваження особи, що буде підписувати депозитний договір і додаткові угоди до нього – тільки для осіб, чиї повноваження не визначені установчими документами (завірена підписом першого керівника й печаткою підприємства); лист, що повідомляє Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворюваннях України, про намір відкрити депозитний рахунок в ПАТ "Банк Національний кредит" (МФО, 320702, адреса: відділення де планується відкриття депозитного рахунку), з відміткою Фонду про одержання даного листа; лист, що містить інформацію, яка дозволяє провести ідентифікацію фізичних осіб, що є власниками юридичної особи, володіють 10% і більше статутного капіталу, мають прямий або опосередкований вплив і отримують економічну вигоду від діяльності підприємства, а також надати копії їх паспортів з підписами на кожній стороні. В листі щодо кожної фізичної особи необхідно вказати, якою частиною статутного капіталу володіє дана фізична особа. Лист повинен бути підписаний керівником, скріплений печаткою юридичної особи (відповідно до вимог статті 64 Закону України "Про банки й банківську діяльність", статті 18 Закону України "Про фінансові послуги й державне регулювання ринків фінансових послуг").

При цьому фізичним особам-реальним власникам в обов'язковому порядку необхідно вказати:

Для резидентів:
 • ім'я, прізвище, по батькові;
 • дату народження;
 • серію й номер паспорта, дату його видачі й орган, що видав паспорт;
 • місце проживання (реєстрації);
 • ідентифікаційний номер платника податків.
Для нерезидентів:
 • ім'я, прізвище, по батькові (якщо є);
 • дату народження;
 • серію й номер паспорта, дату його видачі й орган, що видав паспорт;
 • громадянство;
 • місце проживання або тимчасового перебування.

У листі щодо кожної фізичної особи необхідно вказати, якою частиною статутного капіталу володіє дана фізична особа. Лист повинен бути підписаний керівником (його заступником), скріплений печаткою юридичної особи (відповідно до вимог статті 64 Закону України "Про банки й банківську діяльність", статті 18 Закону України "Про фінансові послуги й державне регулювання ринків фінансових послуг").

Клієнт-Банк для Android та iOS

БНК Клієнт-Банк тепер і в телефоні!