Інтернет БНК Клієнт-Банк
БНК Клієнт-Банк для мого пристрою
Рус Укр Eng

Акредитиви

Акредитив – договір, що містить зобов’язання банка-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені зобов’язаний виконати платіж на користь бенефіціара або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж, проти документів, які відповідають умовам акредитива. Акредитив є угодою, що відокремлена від договору купівлі-продажу або іншого документа, який має силу договору, на якому він базується.

Переваги використання акредитивної форми розрахунків для покупця:

 • платіж здійснюється тільки після повного виконання продавцем своїх зобов’язань по відвантаженню товару / виконанню робіт / наданню послуг;
 • акредитив дозволяє уникнути передоплати;
 • гарантується ретельна перевірка всіх відвантажувальних документів банком;
 • можливість продемонструвати свою платоспроможність перед продавцем, що має велике значення при укладанні угод з новими партнерами;
 • гарантія, що продавець не отримає оплату за товар/роботи/послуги до тих пір, поки не виконає умов контракту на поставку товару / виконання робіт / надання послуг.

Переваги використання акредитивної форми розрахунків для продавця:

 • гарантується оплата, так як відповідальність за платіж лежить не на покупцю, а на його банку;
 • оплата здійснюється відразу ж після надання банку документів, які відповідають умовам акредитива;
 • впевненість в отриманні платежу незалежно від покупця, якщо продавець виконає всі умови акредитива;
 • при посередницьких операціях трансферабельний (переказний) акредитив спрощує виконання поставки.

Види акредитивів:

 • покритий – акредитив, для здійснення платежів за яким завчасно бронюються кошти платника в повній сумі на окремому рахунку в Банку-емітенті або у Виконуючому банку;
 • непокритий – акредитив, оплата за яким (якщо тимчасово немає коштів на рахунку платника) гарантується Банком-емітентом за рахунок банківського кредиту. Надання такого акредитиву можливе лише після надання Банку відповідного ліквідного забезпечення;
 • безвідкличний акредитив – акредитив, який не може бути змінений або анульований банком-емітентом без згоди підтверджуючого банку (якщо такий є) і бенефіціара;
 • відкличний акредитив – акредитив, який може бути змінений або анульований банком-емітентом без попереднього повідомлення бенефіціара;
 • резервний акредитивце акредитив, виконання якого відбувається тільки у випадку невиконання заявником зобов’язань по контракту, вказаним в заяві на акредитив;
 • трансферабельний (переказний) акредитивце акредитив, по якому бенефіціар (перший бенефіціар) може просити банк, уповноважений платити, переказати частину суми акредитиву на користь іншого (інших) бенефіціару (бенефіціарів). Акредитив може бути переказним, тільки якщо він прямо означений банком-емітентом як «Трансферабельний» (переказний).

СХЕМА ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКОГО АКРЕДИТИВУ

Після укладення контракту (1) на поставку товарів (виконання робіт, надання послуг), в якому в якості форми розрахунків передбачено документарний акредитив, покупець (наказодавець по акредитиву) звертається до обслуговуючого банку із заявою на відкриття акредитиву (2). Основні умови акредитива, як правило, обумовлюються в контракті (1).

СХЕМА ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКОГО АКРЕДИТИВУ

Одночасно із заявою покупець надає до банку грошове покриття на суму акредитиву (виконує бронювання засобів). За необхідності покупець може звернутися до банку з проханням відкрити акредитив з наданням відстрочки покупцеві для перерахування покриття. При укладанні з банком договору на відкриття такого акредитиву (договір на відкриття непокритого акредитиву) грошове покриття надається до банку відповідно до обумовленого графіку, але не пізніше строку настання платежу за акредитивом.

Після отримання від наказодавця (покупця) всіх необхідних документів та укладення договору банк покупця (банк-емітент) відкриває акредитив (3) – направляє відповідне повідомлення до банку продавця. Банк продавця (авізуючий банк) повідомляє про відкриття акредитива продавцю (бенефіціару) (3).

Після отримання повідомлення про відкриття акредитиву, бенефіціар (продавець) виконує відвантаження товару (виконання робіт, надання послуг) (4). Для отримання оплати за відвантажений товар продавець надає пакет документів (5), зазначених в акредитиві, в авізуючий банк. Авізуючий банк залежно від умов акредитиву може бути або уповноважений здійснити оплату за акредитивом (5), або ж повинен переслати надані документи до банку-емітенту.

Після перевірки документів банк здійснює оплату за акредитивом (6). Якщо документи оформлені з порушенням умов акредитиву, оплата проводиться за попередньою згодою покупця. Якщо ж надані документи оформлені у повній відповідності з умовами акредитиву, оплата по акредитиву проводиться банком незалежно від думки покупця і умов надання йому грошового покриття за акредитивом.

Після проведення платежу по акредитиву документи, що раніше надійшли від продавця, передаються покупцеві.

Клієнт-Банк для Android та iOS

БНК Клієнт-Банк тепер і в телефоні!