Інтернет БНК Клієнт-Банк
БНК Клієнт-Банк для мого пристрою
Рус Укр Eng

Співпраця з НУФ: кредити для МСП

Співпраця Банку Національний кредит із НУФ: кредити для МСП

ПАТ «Банк Національний кредит» у рамках співпраці з Німецько-Українським фондом пропонує малим та середнім підприємствам (МСП), що відповідають вимогам цільових програм НУФ, програми кредитування на більш сприятливих умовах у порівнянні з умовами, що склалися на ринку.

Німецько-Український фонд (НУФ) – некомерційна державна кредитна організація, яка надає позики малому та середньому бізнесу через посередництво відібраних українських банків-партнерів.

Наглядова Рада Німецько-Українського фонду затвердила «Банк Національний кредит» у статусі банка-партнера. Банк отримав право брати участь у всіх діючих і перспективних програмах і проектах НУФ.

У рамках співпраці передбачено участь Банку в наступних проектах Фонду:
 • мікрокредитування;
 • рефінансування заходів підтримки системи кредитування у сільській місцевості (надання пільгових кредитів підприємствам, розташованим у сільській місцевості);
 • кредитування ММСП (мікро-, малих та середніх підприємств) за пріоритетними галузевими напрямками: сільське господарство (в тому числі, рибництво та садівництво), харчова промисловість, малі готелі, зелений туризм, ресторани та заклади громадського харчування, легка промисловість, проекти, пов’язані з енергоефективністю та енергозбереженням, підвищенням продуктивності праці та створенням робочих місць у слабкорозвинених/депресивних регіонах.

Стислий загальний опис програми чи проекту:

На сьогоднішній день Банк пропонує укладення договорів за умовами програми мікрокредитування – найбільшого за обсягами проекту Фонду з мінімальними обмеженнями для ММСП.

Позичальники:
 • Фізичні особи-підприємці (ФОП);
 • Мікропідприємства (не більше ніж 20 постійних працівників);
 • Малі підприємства (не більше ніж 250 постійних працівників);
 • Середні підприємства (не більше ніж 500 постійних працівників), акціонерами яких є німецькі середні спільні підприємства-партнери, частка яких у статутному фонді позичальника складає 30-70%.
Призначення кредиту:
 • Фінансування виробництва, сфери послуг, сільського господарства, торгівлі (тільки для ФОП та мікропідприємств).
Валюта кредиту:
 • Євро, гривня.
Максимальний розмір кредиту:
 • €25 000 (для ФОП та мікропідприємств);
 • €100 000 (для малих підприємств);
 • €250 000 (для середніх підприємств).
Процентна ставка:
 • Ринкова, визначається банками-партнерами.
Максимальний термін кредиту:
 • 3 роки (для фінансування обігового капіталу);
 • 5 років (для фінансування інвестицій в основні засоби).

Загальні вимоги до позичальників:

 • стабільний бізнес (принаймні за останні 3 місяці);
 • досвід ведення бізнесу у своїй сфері діяльності;
 • адекватна платоспроможність, підтверджена даними фінансово-економічного аналізу;
 • наявні відповідні документи про реєстрацію, патенти, ліцензії тощо;
 • вік клієнта (представника) не менше 21 та не більше 65 років з урахуванням строку погашення кредиту (ця вимога не є обов’язковою у разі, якщо фінансовим поручителем є платоспроможна фізична особа, яка відповідає вказаному обмеженню, з урахуванням строку поручительства).

Комісії та платежі:

 • разова комісія – 0,99% від суми кредиту.

Вимоги до забезпечення кредиту та необхідності його страхування:

Забезпечення:
 • нерухоме або рухоме майно, майнові права;
 • порука, гарантія.

Вимоги до застави – згідно із Регламентом по роботі з заставним майном ПАТ «Банк Національний кредит».

Страхування:

Вимоги до страхування, порядок співпраці зі страховими компаніями та встановлення лімітів страхової відповідальності по проведенню страхування заставленого майна регламентуються Положенням про порядок співпраці ПАТ «Банк Національний кредит» зі страховими компаніями та встановлення лімітів страхової відповідальності і Регламентом по роботі із заставним майном ПАТ «Банк Національний кредит».Контактна інформація:
 • Банки-партнери НУФ
 • Програми НУФ

Автомобілі "Рута" в кредит

Спеціальні умови кредитування для покупців автомобілів "Рута"